Πλαστική χειρουργική σώματος

Σήμερα, η κοινωνία μας φαίνεται ολοένα και λιγότερο ανεκτική στο γήρας, ενώ η νεανική, υγιής, πάντα σε φόρμα εικόνα γυναικών και ανδρών γίνεται όχι μόνο αποδεκτή, αλλά και βασικό ζητούμενο για την επιτυχία. Σε χώρες, όπως οι Η.Π.Α., το νεανικό, φρέσκο πρόσωπο και το εύρωστο, αθλούμενο σώμα αποτελούν ζητούμενο για άνδρες και γυναίκες και εισιτήριο επαγγελματικής ανέλιξης. Το ίδιο όμως φαίνεται ότι ισχύει σε πολλές ακόμη χώρες, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, όπου άντρες όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών στρωμάτων επιζητούν την πλαστική χειρουργική για αισθητικούς λόγους. Στις πρώτες θέσεις ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς αισθητικές επεμβάσεις ανδρών ξεχωρίζουν η ρινοπλαστική, η αναζωογόνηση του προσώπου και η κοιλιοπλαστική.

Λιποαναρρόφηση και περίγραμμα σώματος

Το ιδανικό σώμα για τον άνδρα περιγράφεται αθλητικό, με φαρδείς ώμους και στήθος, επίπεδους κοιλιακούς και στενή λεκάνη. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών το ανδρικό σώμα φαίνεται να συσσωρεύει λίπος στην περιοχή της κοιλιάς, στα πλευρά (πιασίματα) και στο στήθος (γυναικομαστία), καθώς και στα μάγουλα και στο λαιμό. Η απομάκρυνση του λίπους από τα σημεία αυτά δεν είναι πάντα δυνατή με άσκηση και δίαιτα, γι’ αυτό και οι άνδρες καταφεύγουν συχνά στην πλαστική χειρουργική για να δώσουν ριζική λύση.

Σε πολλές περιπτώσεις και μόνο η μέθοδος της λιποαναρρόφησης αποδεικνύεται επαρκής για την αντιμετώπιση της συσσώρευσης λίπους σε συγκεκριμένες «προβληματικές» περιοχές. Αυτό συμβαίνει κυρίως εξαιτίας της ανθεκτικότητας και της ελαστικότητας του ανδρικού δέρματος συγκριτικά με το γυναικείο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις ανδρών όπου το δέρμα έχει χαλαρώσει και κρεμάσει και σε περιοχές με περίσσια λίπους, τότε μαζί με την λιποαναρρόφηση κρίνεται απαραίτητη και η παραδοσιακή μέθοδος της χειρουργικής απομάκρυνσης δέρματος και ιστού. Παραδοσιακή εκτομή γίνεται πολύ σπάνια πλέον και σε ασθενείς με γυναικομαστία που προκαλείται κυρίως από αδενικό ιστό και όχι από συσσώρευση λίπους, αλλιώς και εδώ η λιποαναρρόφηση δίνει τη λύση.

Μείωση της περιφέρειας της μέσης

Στους άνδρες που εμφανίζουν περίσσια λίπους (συνήθως ως αποτέλεσμα απώλειας πολλών κιλών) και χαλαρό δέρμα στην κοιλιακή χώρα, χαλαρούς κοιλιακούς μύες ή/και παραμελημένες κήλες επιλέγεται η μέθοδος της Κοιλιοπλαστικής. Πρόκειται για μία σπουδαία χειρουργική μέθοδο κατά την οποία απομακρύνεται το υπερβάλλον λίπος, αποκαθίσταται το κοιλιακό τοίχωμα και σμιλεύεται η γραμμή της μέσης. Ωστόσο, σε άνδρες με καλή ελαστικότητα δέρματος και μέτρια εναπόθεση λίπους στην κοιλιά προτιμάται μόνο η λιποαναρρόφηση, δεδομένου ότι η κοιλιοπλαστική έχει πολύ μακρά και επίπονη περίοδο αποθεραπείας, για να δώσει όμως εξαιρετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση ελλιπούς μυϊκού συστήματος χρησιμοποιούνται μοσχεύματα (εμφυτεύματα) που διογκώνουν στα κατάλληλα σημεία θωρακικούς μύες ή βελτιώνουν το περίγραμμα των κοιλιακών μυών σε υγιείς άνδρες, με ειδικές τεχνικές σμίλευσης.

Ο προγραμματισμός της επέμβασης

Η επικοινωνία μεταξύ του ενδιαφερόμενου για πλαστική χειρουργική επέμβαση και του πλαστικού χειρουργού είναι μεγίστης σημασίας για τη σωστή προετοιμασία, τη διαδικασία της επέμβασης, την περίοδο της αποθεραπείας και την έκβαση του τελικού αποτελέσματος. Από την πρώτη κιόλας συνάντηση, ο άνδρας ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει καταγράψει όλες τις πιθανές απορίες που έχει και να επιδιώξει μία σαφή και ολοκληρωμένη απάντηση. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι απολύτως ειλικρινής για τους λόγους για τους οποίους επιδιώκει να προβεί σε πλαστική χειρουργική επέμβαση, να μιλήσει για τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς του όσον αφορά στην εμφάνισή του και να δηλώσει τις προσδοκίες και τους στόχους του από την επιδιωκόμενη πλαστική επέμβαση.

Ο γιατρός θα πρέπει να εκτιμήσει την κατάσταση της υγείας του ατόμου, να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες προ-εγχειρητικές εξετάσεις, να λάβει προ-εγχειρητικές φωτογραφίες του σημείου ή των σημείων προς διόρθωση και να εξηγήσει τις χειρουργικές μεθόδους που επιλέγει για τον ασθενή και τους λόγους για τους οποίους τις επιλέγει. Θα πρέπει να συζητήσει εκτενώς μαζί με τον αναισθησιολόγο –συνεργάτη του για τον τύπο της αναισθησίας, τους πιθανούς κινδύνους και φυσικά το αναμενόμενο κόστος. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνει τον ασθενή ως προς τον ασφαλιστικό του φορέα, δεδομένου ότι κάποιες επεμβάσεις εκτός από αισθητικές είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του ατόμου και την υγεία του, τη σωματική και την ψυχική.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό με τα υπόλοιπα, είναι να τεθούν από τον γιατρό και να γίνουν απολύτως κατανοητοί από τον ενδιαφερόμενο οι στόχοι της επέμβασης και το αναμενόμενο, ρεαλιστικό αποτέλεσμα, το οποίο επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες, με κύριους τη γενικότερη υγεία του ατόμου, τον τρόπο της ζωής του, την ηλικία του, καθώς και κληρονομικούς παράγοντες.