Χειλεοπλαστική

Πρόκειται για τη χειρουργική επέμβαση, η οποία έχει σκοπό την αλλαγή, αύξηση και συνολική ανανέωση των χειλιών.

Η επέμβαση

Συνήθως, το κύριο ζητούμενο της χειλεοπλαστικής είναι η αύξηση του όγκους τους, γι’ αυτό και η επέμβαση πραγματοποιείται με τη χρήση κάποιου υλικού που θα προσδώσει τον επιθυμητό όγκο. Τα υλικά που προσδίδουν όγκο διαχωρίζονται σε μόνιμα και σε παροδικά, σε αυτά δηλαδή που δεν απορροφώνται από τον οργανισμό και σε αυτά που απορροφώνται αντίστοιχα.

Οι περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί προτιμάμε τη χρήση παροδικών υλικών, εξαιτίας της μονιμότητας των προβλημάτων που εγείρονται στην περίπτωση των μόνιμων υλικών. Έτσι, στη πλειονότητα των περιπτώσεων, η χειρουργική επέμβαση διενεργείται με τη χρήση προϊόντων του υαλουρονικού οξέος, κάτι που γίνεται στο ιατρείο, χωρίς χειρουργείο.

Ωστόσο, εάν η ενδιαφερόμενη επιθυμεί ένα πιο μόνιμο αποτέλεσμα, χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνει την επέμβαση σε ορισμένο, τακτό χρονικό διάστημα, τότε μπορεί ν’ αλλάξει το σχήμα των χειλιών της με τη χρήση τομών στην έσω πλευρά του χείλους ή ν’ αυξήσει τον όγκο τους μόνιμα με τη χρήση μοσχευμάτων χορίου (κολλαγόνου) από κάποια άλλη περιοχή του σώματος.

Σημαντική θέση έχει πλέον και η ανόρθωση των χειλιών που γίνεται με τομή στη βάση των ρουθουνιών, μπορεί να μικρύνει το άνω χείλος, που με την ηλικία μακραίνει αλλά και να εκτρέψει το άνω χείλος (να το γυρίσει προς τα έξω), δίνοντάς του ένα πιο όμορφο σχήμα αλλά και αυξάνοντας τη συμμετοχή του στην αισθητική του προσώπου.