Επούλωση ουλών

Στα πλαίσια της επανορθωτικής χειρουργικής εντάσσεται και η επέμβαση μείωσης ή βελτίωσης ουλών, των σημαδιών δηλαδή που παραμένουν ορατά ενώ το τραύμα που τα έχει προκαλέσει, έχει θεραπευθεί. Οι ουλές αποτελούν αναπόφευκτο αποτέλεσμα μια χειρουργικής επέμβασης ή ενός τραυματισμού και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται δεν είναι πάντα προβλέψιμος. Η κακή επούλωση ευθύνεται ως επί το πλείστον για τις εμφανείς, αντιαισθητικές ή και παραμορφωτικές ουλές. Ακόμη όμως και ένα τραύμα που έχει θεραπευθεί σωστά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραμονή μιας ουλής, που επηρεάζει την εμφάνιση.

Οι θεραπευτικές επιλογές βελτίωσηςτης ουλής ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο και το βαθμό της ουλής και περιλαμβάνουν:

 • Απλή τοπική θεραπεία
 • Ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.
 • Χειρουργική επέμβαση με εξελιγμένες τεχνικές στη βελτίωση ουλών.

Όποια τεχνική βελτίωσης και να επιλεγεί, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει πως πιθανότατα θα εμφανίζει ένα αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα και μία πολύ καλύτερη ουλή, ωστόσο δεν μπορεί να περιμένει πλήρη εξάλειψη, αν και μερικές φορές μία ουλή μπορεί να σβήσει σχεδόνεντελώς.

Τύποι ουλών

Οι διαφορετικοί τύποι ουλών περιλαμβάνουν:

 • Αποχρωματισμός, ανωμαλίες στην επιφάνεια: οι ουλές αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν τόσο χειρουργικά όσο και με λιγότερο επεμβατικές μεθόδους και συνήθως δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του ατόμου που τις φέρει, δεν προκαλούν πόνο ή δυσφορία. Στις ουλές αυτές περιλαμβάνονται και πολλές ουλές από ακμή.
 • Υπερτροφικές: πρόκειται για ουλές που σχηματίζονται στη θέση του τραύματος και συχνά εμφανίζουν εκτός από πάχυνση του ιστού και κάποια δυσχρωμία, πιο σκούρο ή πιο ανοιχτό χρώμα από αυτό του δέρματος.
 • Χηλοειδείς: είναι ουλές μεγαλύτερες από τις υπερτροφικές, που ενδέχεται να παρουσιάζουν κνησμό (φαγούρα) και να εμφανίζονται σαν πτυχή (ρυτίδα). Οι χηλοειδείς ουλές συνήθως ξεπερνούν τα όρια του τραύματος που τις προκάλεσε και μπορούν να εμφανισθούν οπουδήποτε στο σώμα. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι η προδιάθεση του ατόμου αλλά και η προτίμησή τους για πιο μελαμψό δέρμα.
 • Ρικνώσεις: εμφανίζονται συνήθως μετά από έγκαυμα, ως αποτέλεσμα της απώλειας μεγάλης ποσότητας ιστού. Οι ουλές αυτές μπορεί να περιορίζουν την κίνηση, εάν έχουν σχηματιστεί σε σημεία όπου το έγκαυμα είναι κοντά σε καμπτική άρθρωση.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι για θεραπεία

Η επούλωση των ουλών, είτε πραγματοποιείται με ελάχιστα επεμβατικές ή καθόλου επεμβατικές μεθόδους, είτε με την οδό της πλαστικής χειρουργικής. Θαπρέπει να αποτελεί απόφαση του ίδιου του ενδιαφερόμενου που τις φέρει και να μην πραγματοποιείται για να εκπληρώσει τις επιθυμίες τρίτων ή να δώσει μία ιδανική εικόνα. Η βελτίωσητων ουλών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο, κάθε ηλικίας, ο οποίος:

 • Να ενοχλείται ιδιαίτερα από την ουλή που φέρει σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός του
 • Να είναι απολύτως υγιής
 • Να μην καπνίζει, ή να είναι διατεθειμένος να σταματήσει ή να το ελαττώσει πολύ για 2-3 εβδομάδες πριν και μετά το χειρουργείο
 • Να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς το αποτέλεσμα της επανόρθωσης
 • Να μην πάσχει από δερματικές παθήσεις στην περιοχή προς θεραπεία.