Ρινοπλαστική

Η επέμβαση στη μύτη, γνωστή και ως Ρινοπλαστική, βελτιώνει τις γραμμές της μύτης ώστε να εναρμονίζεται με το υπόλοιπο πρόσωπο. Επιπλέον, η επέμβαση μπορεί να διορθώσει αναπνευστικά προβλήματα που οφείλονται στην ίδια τη δομή – κατασκευή της μύτης.

Συγκεκριμένα, η Ρινοπλαστική μπορεί ν’ αλλάξει:

  • Το μέγεθος της μύτης ανάλογα με το πρόσωπο
  • Το πλάτος της ράχης της μύτης
  • Να ισιώσει τη ράχη της μύτης
  • Να διορθώσει τυχόν ασυμμετρία
  • Να επέμβει σε προβλήματα της ράχης της μύτης ή των πτερυγίων (μειωμένη ράχη ή αυξημένη βάση πτερυγίων)
  • Να διορθώσει τα ρουθούνια

Επιπλέον των αισθητικών προβλημάτων, η Ρινοπλαστική μπορεί να διορθώσει ένα αποκλίνον διάφραγμα, ένα διάφραγμα δηλαδή που εμποδίζει σημαντικά την αναπνοή σε συνύπαρξη με υπερτροφικές κόγχες (συνήθως τα ίδια αυτά προβλήματα συνυπάρχουν και χρειάζονται από κοινού αντιμετώπιση). Κατά τη Ρινοπλαστική ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο της δομή της μύτης ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ευθυγράμμιση του ρινικού διαφράγματος επιτυγχάνοντας βελτίωση της αναπνοής. Επίσης μπορεί να βελτιωθεί και η έσω ρινική βαλβίδα, η γωνία δηλαδή της μύτης απ’ όπου περνά ο αέρας βελτιώνοντας σημαντικά την αναπνοή, σε ασθενείς που έχουν την εντύπωση ότι φταίει το διάφραγμά τους.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι

Για να θεωρηθεί κάποιος «ιδανικός» υποψήφιος για Ρινοπλαστική, θα πρέπει:

  • Να έχει διαμορφωθεί πλήρως η ανάπτυξη του προσώπου του.
  • Να είναι απολύτως υγιής.
  • Να μην καπνίζει, ή να είναι διατεθειμένος να το μειώσει ή και να σταματήσει για 2-3 εβδομάδες πριν και μετά το χειρουργείο.
  • Να έχει θετική στάση και ρεαλιστικούς στόχους ως προς τα αποτελέσματα της επέμβασης και τη βελτίωση της εμφάνισής του.

Πριν την επέμβαση θα ληφθούν φωτογραφίες και πάνω τους ή με τη βοήθεια του υπολογιστή θα γίνει η μελέτη για το τί είδους και μεγέθους μύτη θα ταίριαζε στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Με βάση τη μελέτη αυτή θα σχεδιασθεί και η επέμβαση.

Η επέμβαση

Στη Ρινοπλαστική, η συνήθης ακολουθία της επέμβασης ξεκινά με τη γενική αναισθησία και συνεχίζεται με την κυρίως διορθωτική αισθητική επέμβαση κατά την οποία ο χειρουργός επιλέγει είτε την τεχνική της Κλειστής Ρινοπλαστικής, όπου οι τομές γίνονται στο εσωτερικό της μύτης ή την Ανοικτή Ρινοπλαστική, όπου εκτός από τις πολύ μικρές εσωτερικές τομές, η κυρίως τομή γίνεται κατά μήκος του κάτω μέρους της μύτης μεταξύ των ρουθουνιών (Στυλίδα-Columella).

Μέσα από τις δύο τεχνικές – μεθόδους, ο πλαστικός χειρουργός ανασηκώνει ήπια τους ιστούς που καλύπτουν τα ρινικά οστά και τους χόνδρους, επιτρέποντας έτσι την αναδιαμόρφωση της δομής της μύτης. Με την ολοκλήρωση της αισθητικής επέμβασης και της αναδιαμόρφωσης της δομής της, ο γιατρός περνά στο λειτουργικό κομμάτι διορθώνοντας το διάφραγμα ώστε να βελτιωθεί η αναπνοή. Μόλις ολοκληρωθεί η αποκατάσταση τόσο της αισθητικής όσο και των λειτουργικών προβλημάτων της μύτης, ο χειρουργός κλείνει τις χειρουργικές τομές επαναφέροντας ιστούς και δέρμα στη σωστή θέση.

Σημείωση: Πρόκειται για τη δυσκολότερη ίσως αισθητική επέμβαση καθώς έχει σημαντική λειτουργική σημασία που πολλές φορές είναι η κυρίαρχη. Επίσης, καθώς επουλώνεται η μύτη αλλάζει με τρόπο που να μη μπορεί κανείς να ελέγξει. Για τους λόγους αυτούς υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ανάγκης διόρθωσης κάποιας πλευράς της επέμβασης γύρω στο 5-10%.

Η περίοδος της αποθεραπείας

Αμέσως μετά την επέμβαση τοποθετείται ειδικός νάρθηκας που στηρίζει τη μύτη εξωτερικά και την προστατεύει κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου επούλωσης. Το αρχικό οίδημα υποχωρεί σταδιακά μέσα σε λίγες ημέρες, το τελικό αποτέλεσμα όμως, χρειάζεται μήνες ή και χρόνια για να διαμορφωθεί πλήρως. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αποθεραπείας ο ασθενής νιώθει σταδιακές, ανεπαίσθητες αλλαγές στην εμφάνιση της μύτης καθώς αποκτά ένα πιο μόνιμο σχήμα.

Το οίδημα, που εξαλείφεται μετά τις πρώτες ημέρες, μπορεί να επανέρχεται από καιρού εις καιρόν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά τη Ρινοπλαστική. Ο γιατρός δίνει συγκεκριμένες οδηγίες που μπορεί να περιλαμβάνουν συμβουλές φροντίδας της χειρουργημένης περιοχής, λήψη φαρμακευτικής αγωγής και γενικότερου ελέγχου του σημείου της επέμβασης αλλά και της γενικότερης υγείας.

Καθώς μεγαλώνουμε, το πρόσωπο και το σώμα υπόκεινται σε σταδιακές αλλαγές και το ίδιο συμβαίνει και στη μύτη μας, ωστόσο τα αποτελέσματα της επέμβασης θεωρούνται σχετικά μόνιμα.